Duidelijk gemaakt

Overheid

In Nederland hebben rond de 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Vaak begrijpen burgers of mensen met een uitkering niet wat u van hen verlangd.

Duidelijkgemaakt helpt u met het vereenvoudigen van uw teksten als beschikkingen, mededelingen etc.

In Nederland hebben rond de 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Het gemis van deze basisvaardigheden zorgt voor veel dagelijkse problemen, zoals gebruik van een smartphone en lezen van een handleiding. Bij ongeveer 1 op de 6 Nederlanders komt laaggeletterdheid voor van 16 jaar of ouder. Hoe kan het dagelijkse leven van laaggeletterden makkelijker gemaakt worden? Wat doet Duidelijkgemaakt om u te helpen?

Waarom Duidelijkgemaakt?

Duidelijkgemaakt wil u graag helpen het leven van laaggeletterden makkelijker te maken. Wij zorgen ervoor dat uw documenten makkelijk te begrijpen worden.

Hoe doen wij dat precies? Stel, u stuurt een laaggeletterde een beslissing: veel woorden en veel zinnen en verwijzingen. Die zijn moeilijk tot niet te begrijpen.
Hoe gaat de laaggeletterde dat dan kunnen begrijpen? Duidelijkgemaakt zorgt ervoor dat uw teksten versimpeld worden door illustraties en korte, makkelijke zinnen.
Samen geven wij iedereen een eerlijke kans!

Laaggeletterdheid: wat is het?

Laaggeletterdheid is een term die gebruikt wordt voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit heeft een grote invloed op hun dagelijkse leven. Activiteiten die voor de meesten heel vanzelfsprekend zijn, kosten voor laaggeletterden driedubbel zoveel inspanning. Maak het hen makkelijker door vereenvoudiging van tekst!

Duidelijkgemaakt kan u hierbij helpen.

Samen sterk

Sinds 2020 is er een nieuw beleid voor gemeenten. Zij zijn nu verantwoordelijk voor het aanpakken van laaggeletterdheid. Onder die verantwoordelijkheid valt de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van een aanpak waarin laaggeletterden worden opgeleid. Ondanks de schaal van de opdracht, staan de gemeenten er niet alleen voor. In de ‘Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024’ stelt de Rijksoverheid de vraag of de gemeenten gesteund kunnen worden in het opzetten en uitvoeren van de aanpak van laaggeletterdheid.
Duidelijkgemaakt helpt de doelgroep daarbij, want samen staan we sterk.

Nieuwe kansen

Doordat het leggeletterden vaak ontbeert aan goede basisvaardigheden, worden de kansen van werkzoekenden en werknemers verkleind. Voor mensen die goed kunnen lezen en schrijven is het makkelijker om via het internet op zoek te gaan naar werkmogelijkheden. Voor laaggeletterden is dit moeilijk, want ook op het werk is lezen en schrijven onmisbaar, bijvoorbeeld om werkinstructies en veiligheidsvoorschriften te lezen of werkbriefjes in te vullen. Het verminderen van laaggeletterdheid levert werkgevers ook veel voordelen op.

Meer vragen?

Is het nog niet helemaal duidelijk of heeft u nog onbeantwoorde vragen? Neem contact met ons op en wij maken het voor u duidelijk! Neem vrijblijvend contact op.

Vragen? We beantwoorden ze graag!

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste collega's die het product op waarde schatten en samen met ons de nieuwste ontwikkelingen kan toepassen. Ben je geïnteresseerd? Ik help je verder!

Neem Contact met Ons Op